Kullanıcı Sözleşmesi

 

TARAFLAR

İşbu sözleşme _________________________________________ adresinde mukim _______________ ("Kullanıcı Ajansı") ile Kullanıcı Ajansı'na üye olarak sözleşmenin tarafı olan kişi (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

KONU

Kullanıcı Ajansı, kullanıcının markalar ve markaların ürünlerine ilişkin testlerini çeşitli yollarla gerçekleştirerek karşılığında para kazanabildiği bir platformdur. İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcı Ajansı'nın gizlilik politikalarının, kullanım koşullarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 2. İşbu Sözleşme de dâhil olmak üzere, yukarıda sayılı olanların tümü ve bunların yazılım ve donanımları, her türlü yama, güncelleme, sürüm yükseltme veya Kullanıcı Ajansı hizmeti veya çevrimiçi ağı, web sitesi veya temin edilen sistem yazılım veya donanımlarının yeni sürümleri Kullanıcı Ajansı tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran Kullanıcı Ajansı'na aittir. İşbu sayılanların Kullanıcı Ajansı'nın yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması, yeniden yayınlanması veya işbu sayılanlarla karışıklığa yol açabilecek isim / marka / logo kullanılması yasaktır. Aynı şekilde, bunların isim hakkı ve logosu münhasıran Kullanıcı Ajansı'na ait olup hiçbir surette Kullanıcı Ajansı'nın yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

 3. Kullanıcı Ajansı'nda bulunan bütün yazılı, resimli, grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak kişisel sayfalarda yayınlamak ve/veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Kullanıcıların bu gibi materyallerin kullanılması halinde mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir ibarenin sayfanın altına eklemesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda Kullanıcı Ajansı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 4. Kullanıcı, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Kullanıcı Ajansı'nın yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

 5. Kullanıcı, üye olurken doğru hedeflemenin yapılabilmesi için ad, soyad, telefon, e-mail adresi vb. bilgileri tam ve doğru girilmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Kullanıcı Ajansı, bu Kullanıcı'nın profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu Kullanıcı'nın üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Kullanıcı olunurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan Kullanıcı Ajansı sorumlu değildir.

 6. Kullanıcı, işbu Sözleşme gereği yapmış olduğu tüm işlemlerde işbu bilgileri kullanacağını ve ayrıca Kullanıcı Ajansı tarafından gerekli görülecek yeni bilgiler talep edilmesi halinde de ilgili bilgileri Kullanıcı Ajansı'na derhal vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. Kullanıcı hesapları kişiseldir. Kullanıcı, birden fazla ve/veya üçüncü kişiler adına kullanıcı hesabı oluşturmayacak, başka bir kişinin kullanıcı hesabını kullanmayacaktır. Her kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Kullanıcı adları ve şifreler başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Bu durumda oluşabilecek olan sorunlardan Kullanıcı Ajansı sorumlu değildir.

 8. Kullanıcı'nın üye olurken seçtiği şifre sadece Kullanıcı tarafınızdan bilinmektedir. Şifrenin seçimi ve korunması Kullanıcı'ya aittir. Kullanıcı Ajansı, şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.

 9. Her Kullanıcı, yalnızca bir tek üyelik kaydı açma hakkına sahiptir. Eğer bir Kullanıcı'nın birden çok kayıt açtığı tespit edilirse, bu, işbu sözleşmenin kesin bir ihlali sayılır, ve bu Kullanıcı'nın tüm kayıtları iptal edilir.

 10. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kullanıcı hesaplarına girmeyecek, üçüncü kişilere ait hiçbir bilgiyi kullanmayacak, paylaşmayacak ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek veya kişileri rahatsız edecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.

 11. Kullanıcı, Kullanıcı Ajansı'na veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek hiçbir yazılım, kod, virüs ve benzerlerini Kullanıcı Ajansı üzerine yüklemeyecek;  Kullanıcı Ajansı'nın düzgün çalışmasını engelleyecek, kapasitelerini zorlayacak hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Kullanıcı Ajansı, güvenliğini tehdit edecek, sitenin çalışmasını engelleyecek ya da aksatacak yazılımların kullanılması, teşebbüslerin yapılması ya da yapılmaya çalışılması durumunda üyelik iptalinin hakkını saklı tutar.

 12. Kullanıcı, işbu Sözleşme sona erse dahi, herhangi bir nedenle, Kullanıcı Ajansı'nın yazılım anahtarlarına, kaynak kodlarına, algoritmalarına, etiketlerine, mimari yapılarına ve benzerlerine ilişkin olarak şifre çözme, kaynak koda dönüştürme, sökme, değiştirme, nakletme, ters mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 13. Kullanıcı, Kullanıcı Ajansı'na temin ettiği testleri, bilgileri, içerikleri, yorumları, cevapları ve anketleri üçüncü kişilerle paylaşmaya izni verdiğini beyan eder. Bu bilgiler, ilgili testlerin yapıldığı markalar ve iş ortakları ile yalnızca gerçekleştirilen testlerle ilgili olarak paylaşılacaktır. Ayrıca Kullanıcı, işbu sözleşme ile testlerde kullandığı sesinin ve görüntüsünün ilgili markalarla ve iş ortaklarıyla paylaşılmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

 14. Kullanıcı, yaptıkları yorumlarda ve testlerde herhangi bir birey, kurum vb. kişiler hakkında din, dil, ırk, mezhep, pornografik, şiddet vb. ile ilgili hakaret içeren kelimeleri, bilgileri profili içinde dahi olsa yayınlayamaz. Tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir, Kullanıcı Ajansı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Böyle bir durumda kurallara uymanız için önce bir uyarıda bulunulur. Aynı durumun yinelenmesi durumunda üyelik iptal hakkını Kullanıcı Ajansı saklı tutar.

 15. Kullanıcı'nın testler esnasında küfür etmesi, herhangi bir birey, kurum vb. kişiler hakkında din, dil, ırk, mezhep, pornografik, şiddet vb. ile ilgili hakaret içeren ibareler kullanması halinde, Kullanıcı'nın testi iptal edilecektir.

 16. Kullanıcı, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, ahlaka ve Kullanıcı Ajansı'nın amacına aykırı bilgi yayımlayamaz ve iletemez.

 17. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamındaki hiçbir hak ve yükümlülüğünü, üçüncü herhangi bir kişiye kullandırmayacak veya devretmeyecektir.

 18. Kullanıcı Ajansı, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Kullanıcı Ajansı, bu internet sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 19. Kullanıcı, Kullanıcı Ajansı'nın açık yazılı izni haricinde Markalarla herhangi bir iletişim kurmayacak; Markalardan hiçbir talepte bulunmayacaktır. Markalar, workshoplar yapmak veya kullanıcılarla tanışmak için Kullanıcılar ile iletişime geçebilir.

 20. Kullanıcı, Kullanıcı Ajansı'nı kullanırken, testlerde, Kullanıcı Ajansı'na, Markalara, diğer kullanıcılara ve/veya üçüncü kişilere verdiği zararları münhasıran derhal nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür.

 21. İşbu sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle üyeliği iptal edilen bir Kullanıcı, tekrar kayıt olamayabilir; kayıt yapması durumunda bu kayıt da herhangi bir uyarıya gerek görülmeden iptal edilebilir.

 22. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

 23. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi akdederek bu sözleşmenin bütünleyici parçaları olan sitenin gizlilik protokolü ve kullanım koşullarını da kabul etmiş sayılır.

 24. ŞİRKET'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 25. Kullanıcı Ajansı kullanıcıların profil bilgilerini veya paylaştıkları içerikleri kontrol etmemekte veya otomatik olarak denetlememektedir. Dolayısıyla Kullanıcı Ajansı'nın kullanıcı profil bilgileri veya paylaştıkları içeriklerin doğruluğu ya da güvenirliliği üzerinde kontrolü yoktur.

 26. Kullanıcı Ajansı, Kullanıcı’ya ait her türlü bilgi ve içeriği işleme, üçüncü kişilerle işbirliği yapma, senkronize etme ve benzeri faaliyetlerinde bulunma hakkını saklı tutar.

 27. Kullanıcı Ajansı, Kullanıcı’yı bazı testlere dahil etmeyebilecek; bu sözleşmeyi, Kullanıcı Ajansı, kullanıcı hesabını, testleri değiştirme, sınırlandırma, durdurma, sonlandırma, iptal etme ve benzeri faaliyetlerde bulunabilecektir.

 28. Kullanıcı Ajansı, sadece Marka'nın talep etmiş olduğu testleri Kullanıcı’ya iletmektedir; Kullanıcı Ajansı, testlere, ilgili markalara/şirketlere ve/veya üçüncü kişilere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 29. Kullanıcı Ajansı, herhangi bir arıza, teknik yetersizlik ve benzeri nedenlerle meydana gelebilecek aksaklık, hata, gecikme, kapanma ve benzeri durumlardan sorumlu olmayacaktır.

 30. Kullanıcı Ajansı, Kullanıcı’nın eylemlerinden dolayı her hangi bir hukuki, idari ve/veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde, diğer tüm hakları saklı kalmak koşuluyla, ödemek zorunda kaldığı tutarları, Sözleşme sona erse dahi, Kullanıcı’ya rücu edebilecek; bunları Kullanıcı’ya yapacağı ödemelerden mahsup edebilecektir.

 31. Kullanıcı Ajansı, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

 32. Kullanıcı Ajansı, herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek duymadan işbu sözleşme maddelerinde dilediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 33. TESTLER

 34. Testler belirlenen sırayla, belirlenen saatlerde yerine getirilecektir.

 35. Testlerde belirtilen görevler ve işlemler tam ve doğru olarak yerine getirilecektir. Tam ve doğru olarak yerine getirilmeyen testlerin karşılığında ücret ücret edinilemeyecektir.

 36. Kullanıcı Ajansı'nın test teklifi sırasında belirlediğini belli bir meblağ vardır. Kullanıcı'nın testyi doğru ve tam olarak yerine getirmesinin ardından, Kullanıcı Ajansı testleri inceleyecek ve tamamlanan testlere onay vermesinin ardından Kullanıcı belirlenen bedele hak kazanacaktır. Meblağların miktarları tamamen Kullanıcı Ajansı'nın tasarrufundadır. Diğer bir değişle, Kullanıcı Ajansı tarafından onaylanmayan testlerin bedelleri ödenmeyecektir.

 37. Testi tamamlamak için ihtiyaç duyulan, bilgisayar, internet bağlantısı, cep telefonu gibi araçları temin etmek aksi belirtilmediği sürece Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

 38. 18 yaşın altındaki Kullanıcı , testlere katılamayacaktır; katılsa dahi, söz konusu testlere ilişkin hiçbir bedel kazanamayacaktır.

 39. Kullanıcı, testleri bizzat kendisi yerine getirecektir; hiçbir üçüncü kişiye testlere ilişkin herhangi bir istek, talep ve benzerinde bulunmayacaktır.

 40. Kullanıcı Ajansı, testin bizzat Kullanıcı tarafından yerine getirildiğine ilişkin kanıt oluşturabilecek her türlü veriyi talep edebilir. Kullanıcı Ajansı, testin bizzat Kullanıcı tarafından yerine getirilmediğine ilişkin herhangi bir şüphe bulunması veya Kullanıcı’nın kendisinden talep edilen verileri belirtilen sürede sağlayamaması halinde, teste ilişkin bedeli ödemekten çekinebilir / ödemiş olduklarını geri talep edebilir.

 41. Kullanıcı, testleri, sadece Kullanıcı Ajansı'nda teste ilişkin olarak belirtilen talimatların tümünü tamamlaması ve bunlara ilişkin talep edilen test verilerini, talimatlara, gerçeklere, istenilen şekil ve yöntemlere uygun olarak, Kullanıcı Ajansı'na iletmesi halinde yerine getirmiş sayılacaktır. Kullanıcı tarafından sağlanan test verilerinin, talimatlara, gerçeklere veya istenilen şekil ve yöntemlere aykırı, düşük kaliteli ve/veya Kullanıcı Ajansı tarafından kabul edilmeyen / kullanılamayan / işlenemeyen nitelikte olması halinde, ilgili test yerine getirilmemiş sayılacaktır; bunlara ilişkin olarak Kullanıcı hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

 42. Kullanıcı, her bir testi yalnızca bir defa yerine getirebilir; herhangi bir şekilde, bir teste ilişkin olarak birden çok bedel talebinde bulunamaz.

 43. Kullanıcı Ajansı, görevlere ilişkin bedelleri, dilediği şekilde belirleme, değiştirme ve kaldırma hakkına sahiptir; bu nedenlerle Kullanıcı, Kullanıcı Ajansı'ndan hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 44. Kullanıcı, bu sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle veya kendi talebi ile kullanıcı hesabının kullanıma kapatılması halinde, yerine getirmiş olduğu görevlere ilişkin bedellere ilişkin haklarını kaybedecektir.

 45. Kullanıcı Ajansı dilediği zaman herhangi bir sebeple işbu sözleşme metnini sona erdirebilir, askıya alabilir veya üzerinde değişiklikler yapabilir.

 46. ÖDEME

 47. Talep edilen tüm bilgiler Kullanıcı tarafından tam, eksiksiz ve doğru olarak sağlandıktan sonra Kullanıcı'ya, ödeme yapılacaktır.

 48. Kullanıcı'nın tamamladığı testin Kullanıcı Ajansı tarafından onaylanmasının ardından, Kullanıcı'nın hesabına ilgili bedel yatırılacaktır.

 49. Kullanıcı, test bedellerinin toplamı 50 TL'yi bulduktan sonra hesabında bulunan meblağı dilediği zaman nakit olarak çekebilir. Kullanıcı, 50 TL'nin altındaki meblağları nakit olarak çekemeyecektir.

 50. Kullanıcı, yerine getirmiş olduğu testlere ilişkin bedellerden doğacak, gelir vergisi dahil, her türlü vergiden münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle, Kullanıcı Ajansı, ilgili vergilere ilişkin ödemeleri Kullanıcı adına ilgili idarelere bizzat yapacak olup, yapmış olduğu ödemeleri Kullanıcı’ya ödeyeceği ilgili bedellerden düşecektir.

 51. Kullanıcı Ajansı, Kullanıcı adına gerçekleştireceği zorunlu ödemeleri, Kullanıcı’ya ödeyeceği ilgili bedellerden düşebilecek veya Kullanıcı’nın ödemelerinin yapılmasını sağlayabilecektir.

 52. TEBLİGAT

İşbu sözleşme kapsamında ve tarafların bu sözleşmeden doğan edim ve yükümlülükleri konusunda gereken veya istenen bütün ihbarlar, bildirimler, talepler veya başka haberleşmeler, ancak yazılı olduğu ve tarafların yukarıda belirtilen adreslerine elden teslim edildiği ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır.